This is an unaffiliated request

Dog Wardens don't want to enforce anti-roaming law Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

167585

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1745 lần

Vùng lân cận:

Middletown

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

animal problem

Mô tả

There's lots of town in Hartford County where Dog wardens totally negligent and lots of dogs like pitbulls, German Shepherds and other mean dogs, like Chows run loose & attack other dogs. East Hartford is the worst! But they had on the news this Hartford Dog Warden declaring HOW safe Pitbulls were & NOT insisting they be chained or put in a fenced yard! How dangerous that is for kids, pets, & disabled adults


14 Bình luận

 • samm (Khách)

 • jg (Khách)

 • sammi (Khách)

 • j (Khách)

 • sam (Khách)

 • Tired of Dangerous Dogs (Khách)

 • Tired of Dangerous Dogs & Unethical Police (Khách)

 • ProDeath71 (Khách)

 • Amigo (Người dùng đã đăng ký)

 • Amigo (Người dùng đã đăng ký)

 • tracks (Khách)

 • pam (Khách)

 • April (Khách)

 • Đã đóng Mayor's Office (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.