Sanitation Enforcement Đã lưu trữ

2509 17th Street Northwest Washington, DC 20009, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1681222

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Sanitation Enforcement

Đã xem:

102 lần

Vùng lân cận:

Adams Morgan

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

15-00136243

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a residential or commercial property?
Đáp. Residential Property

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.