Codes Compliance Đã lưu trữ

1457 40th Avenue Ne Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

1714046

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

3992 lần

Vùng lân cận:

St. Petersburg

Được báo cáo thông qua:

http://www.stpete.org

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

2078357, 1866848, 1716209, 1725846

Mô tả

This house has been in foreclosure for over 5 years. A year ago the bank put a tarp on the roof but the tarp is now ripped and billows in the wind where it isn't completely deteriorated. The yard if overgrown and there is trash up on the front porch.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.