Overgrown Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

1730099

Submitted To:

City of Lansing

Category:

Grass & Weeds over 8" tall

Đã xem:

837 lần

Vùng lân cận:

Lansing

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Neighbor weeds and grass growing taller than my fence causing more bugs etc


1 Bình luận

  • City of Lansing (Người dùng đã đăng ký)

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video