This is an unaffiliated request

Sunken Sewer cover Đã lưu trữ

754 Pontiac Ave. Cranston, RI Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

173691

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1289 lần

Vùng lân cận:

Cranston

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Heading north on Pontiac Ave. admiring the well manicured lawns and attractive homes (after Garden City Dr. and before Woodlawn Funeral Home.), there is a sunken sewer cover that causes a big bang, loss of tire pressure and contributes to a need for a re-alignment.


Vấn đề Lân cận

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.