Codes Compliance Đã lưu trữ

6913 St North Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1860

ID Vấn đề:

1755823

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

1181 lần

Được báo cáo thông qua:

http://www.stpete.org

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

2733731

Mô tả

Vacated house - screen door is hanging off of hinge, indications of forced entry into utility room, overgrown trees

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues

  • Được thừa nhận Mayor's Action Center 3 (Chính thức đã xác nhận)

  • SonnieJ (Người dùng đã đăng ký)

  • SonnieJ (Người dùng đã đăng ký)

  • SonnieJ (Người dùng đã đăng ký)

  • Mayor's Action Center 3 (Chính thức đã xác nhận)

  • Brian (Người dùng đã đăng ký)

  • graphicjordan (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.