Left hand turn forms very sharp angle Đã lưu trữ

4465 Mountain View Corridor West Valley City, Utah Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1789485

Submitted To:

Utah DOT

Danh mục:

Striping

Đã xem:

997 lần

Vùng lân cận:

West Valley City

Được báo cáo thông qua:

http://www.udot.utah.gov

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

1477494

Mô tả

When turning left from 5400 south westbound onto Mountain View Corridor heading southbound, the painted left hand turn is an abrupt almost 90 degree turn, instead of a gentle turn. This Causes you to come much closer than expected to those taking a right hand turn onto Southbound Moutian View Corridor

cũng đã hỏi...
Hỏi. What direction were you traveling when you noticed a problem?
Đáp. Westbound

Vấn đề Lân cận

  • Được thừa nhận UDOT Administration (Chính thức đã xác nhận)

  • PlantNerd (Người dùng đã đăng ký)

  • Becky - UDOT Communications (Chính thức đã xác nhận)

  • Ashlee - UDOT Region 2 Operations (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Ashlee - UDOT Region 2 Operations (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.