Sign Replacement Đã lưu trữ

3155-3157 Mt Pleasant St Nw Washington, District of Columbia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1805127

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Sign Replacement

Đã xem:

440 lần

Vùng lân cận:

Mount Pleasant

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

15-00190747

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

Loose, slipped down.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was there property damage?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.