Graffiti Removal Đã lưu trữ

390 Broadway Somerville, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1811201

Submitted To:

City of Somerville

Danh mục:

Graffiti Removal

Đã xem:

294 lần

Vùng lân cận:

Somerville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, graffiti

Mô tả

The silver electrical box at the corner of Main Street and Broadway is tagged with graffiti.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe the graffiti:
Đáp. Shallow
Hỏi. Please explain the type of graffiti.
Đáp. The silver electrical box at the corner of Main Street and Broadway is tagged with graffiti.

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.