Codes Compliance Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2810

ID Vấn đề:

1833866

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

460 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

1849246, 1716202, 1716218, 1451130, 1735920, 1985476, 1778037, 1640258

Mô tả

What not to complain about? Siding falling off house. Trash everywhere. People ask if I live across the street from a crack house.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.