Codes Compliance Đã lưu trữ

5611 18th Ave N Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2020

ID Vấn đề:

1858159

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

378 lần

Đã báo cáo:

vào

Bản sao của:

1919076

Mô tả

grass is everywhere. street, driveway, easement.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Overgrown vegetation

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.