Cleaning Đã lưu trữ

130 3rd St San Francisco, Ca Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 305

ID Vấn đề:

1886436

Category:

Cleaning

Đã xem:

1343 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Human feces behind parklet near 130 3rd st

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue (please choose one from the options below)?
Đáp. Feces
Hỏi. Which of the following structures is the issue located on/near (please choose one from the options below)?
Đáp. Other

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.