Pothole Đã lưu trữ

700-732 Dunwoody Blvd Minneapolis, MN 55403, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1934195

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

718 lần

Vùng lân cận:

Lowry Hill

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

89764

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. Gutter
Hỏi. Describe the Issue
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Estimate length and width of the pothole
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.