Seam has opened up into a hole Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 6460

ID Vấn đề:

194177

Submitted To:

Town of Enfield

Category:

Pothole

Đã xem:

900 lần

Vùng lân cận:

polytest

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Got a call from constituent about this seam... Has sprung into a hole quickly.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Approximately, how wide is the pothole?
Đáp. Medium

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.