This is an unaffiliated request

Speeders Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

197701

Submitted To:

Community

Category:

None

Đã xem:

9867 lần

Vùng lân cận:

Bristol

Được báo cáo thông qua:

http://www.ctnow.com

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

road safety

Mô tả

People speed down Mercier Av and people on Mercier Av call the police about this issue and nothing has been done about the speeders. We need speed bumps on the street because there are many children that play on the street and someones child is going to be killed.


17 Bình luận

 • Mick (Khách)

 • Charlie (Khách)

 • Charlie (Khách)

 • Dan Bernier (Người dùng đã đăng ký)

 • Charlie (Khách)

 • Mick (Khách)

 • Charlie (Khách)

 • Charlie (Khách)

 • Ray (Khách)

 • Charlie (Khách)

 • Ray (Người dùng đã đăng ký)

 • Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Mick (Người dùng đã đăng ký)

 • Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Resident (Người dùng đã đăng ký)

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video