Water Main Valve Đã lưu trữ

1593-1599 Silver St Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2042621

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Water Main Valve

Đã xem:

112 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

97332

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern about the water main valve?
Đáp. Leaking - Water Main Valve.
Hỏi. Severity of the Leak?
Đáp. Bubbling
Hỏi. Main valve location?
Đáp. Ditch

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.