This is an unaffiliated request

Street Light Out Đã lưu trữ

523 Town Farm Rd. Coventry, Rhode Island Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2081762

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

425 lần

Vùng lân cận:

Coventry

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

The street light on pole 29-50 (across from 523 Town Farm Rd. has been flashing and blinking off for a while. Could this please be fixed?


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.