Được ghi nhận bởi: Burlington, VT

Sidewalk repair needed Được thừa nhận

Curtis Ave Burlington, Vermont Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2110140

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Capital improvements and long-term projects

Đã xem:

8064 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

2361747, 2141820, 2141814, 2141809, 1955861, 1350660

Mô tả

How does someone go about having DPW inspect sidewalks and try to get sidewalk repairs added to the City's schedule?

cũng đã hỏi...
Hỏi. Problem with sidewalks:
Đáp. Cracked/broken/ heaved surface

 • IT Department (Chính thức đã xác nhận)

 • Được thừa nhận SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • AH (Người dùng đã đăng ký)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • AH (Người dùng đã đăng ký)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • AH (Người dùng đã đăng ký)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • AH (Người dùng đã đăng ký)

 • AH (Người dùng đã đăng ký)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • AH (Người dùng đã đăng ký)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

 • SCormier (Chính thức đã xác nhận)

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video