Street Hazard Đã lưu trữ

1303 Bingham St Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2118071

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Street Hazard

Đã xem:

68 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

100620

Mô tả

There is an abandoned Honda in the street.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Debris in Street - Street Hazard.

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.