Được ghi nhận bởi: St. Petersburg, FL

Codes Compliance Được thừa nhận

146 18th Ave. Ne Saint Petersburg, Fl 33704 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

2155101

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

8302 lần

Vùng lân cận:

Historic Old Northeast

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

2129197, 1971349, 1980152, 2249512

Mô tả

After several complaints 146 18th Ave NE is still operating as an AirBnB. It is currently being rented and continues to be listed online, https://www.airbnb.com/rooms/9992754?s=Scj1-7aw.

How many complaints will it take to stop this?

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Zoning violation

46 Bình luận

 • Được thừa nhận Mayor's Action Center 3 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Fiona (Người dùng đã đăng ký)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Annon (Người dùng đã đăng ký)

 • oldtimer (Người dùng đã đăng ký)

 • oldtimer (Người dùng đã đăng ký)

 • oldtimer (Người dùng đã đăng ký)

 • oldtimer (Người dùng đã đăng ký)

 • oldtimer (Người dùng đã đăng ký)

 • oldtimer (Người dùng đã đăng ký)

 • oldtimer (Người dùng đã đăng ký)

 • Fiona (Người dùng đã đăng ký)

 • Old NE Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • ConcernedCitizen (Người dùng đã đăng ký)

 • Fiona (Người dùng đã đăng ký)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Đã đóng Codes Compliance 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened Annon (Người dùng đã đăng ký)

 • Annon (Người dùng đã đăng ký)

 • Annon (Người dùng đã đăng ký)

 • Được thừa nhận Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Fiona (Người dùng đã đăng ký)

 • JJH (Người dùng đã đăng ký)

 • Fiona (Người dùng đã đăng ký)

 • BeachBunny (Người dùng đã đăng ký)

 • Fiona (Người dùng đã đăng ký)

 • JJH (Người dùng đã đăng ký)

 • anonymous user (Người dùng đã đăng ký)

 • BeachBunny (Người dùng đã đăng ký)

 • BeachBunny (Người dùng đã đăng ký)

 • Pickles (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymous (Người dùng đã đăng ký)

 • Pickles (Người dùng đã đăng ký)

 • Anonymous (Người dùng đã đăng ký)

 • Old NE Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Mrs. Peculiar (Người dùng đã đăng ký)

 • oldtimer (Người dùng đã đăng ký)

 • Adam (Người dùng đã đăng ký)

 • Rob (Người dùng đã đăng ký)

 • Rob (Người dùng đã đăng ký)

 • LuG (Người dùng đã đăng ký)

 • Faye King (Người dùng đã đăng ký)

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video