This is an unaffiliated request

(pothole) Watch Out Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2162

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1137 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

There's a series of huge potholes on Washington St. in w. Roxbury heading towards Roslindale. They're in the right lane right after the car wash and before KFC. Rediculous. The whole street is pretty bad but these are by far the worst.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.