This is an unaffiliated request

(pothole) Stedman just past Gibbs Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2166

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

4184 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Previous utility work dug a trench spanning the street width and the replacement asphalt has sunken considerable inches into an inverse speed bump (speed rut?)


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video