This is an unaffiliated request

(pothole) jfkUmass pothole Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2174

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1248 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Been swerving left to avoid this pothole for months... looks like I will continue to swerve left to avoid this pothole for months to come.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.