This is an unaffiliated request

(pothole) Pothole on Route 16 Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2175

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1673 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Two large potholes in center lane of Route 16 (Revere Beach Parkway) as it passes over the orange line tracks have been there since before the winter. This is DCR territory so who knows when they will fix.


1 Bình luận

  • Đã đóng Louise - Director of Budgets and Chief Procurement Officer (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.