This is an unaffiliated request

Sidewalk needs to be shoveled. Corner Đã lưu trữ

161 Green Village Road Madison, New Jersey Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2179267

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

904 lần

Vùng lân cận:

Madison

Được báo cáo thông qua:

http://snowcrew.org

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

The snow from the street has been plowed on to my sidewalks. No way I can do it by my self. You really need a snowblower to take care of it. I don't want to get fined. Help Help!


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.