Private property debris Đã lưu trữ

26 Harvest Lane Windsor, Connecticut Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 17815

ID Vấn đề:

2182448

Submitted To:

Windsor, CT

Category:

Private property debris

Đã xem:

634 lần

Vùng lân cận:

Windsor

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, snow, blighted property

Được sao lại bởi:

2218799

Mô tả

This house has been vacant since 2014-Nov. It is owned by Wells Fargo. The pipes burst last Jan (2015.) Someone cleaned out some trash and 2 doors and placed them at the curb. When the snow plow came by it pushed the debris back into the driveway and broke the bags open.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the debris?
Đáp. 2 doors and assorted trash
Hỏi. Can it be seen from the street?
Đáp. Yes
Hỏi. How long has it been like that?
Đáp. unknown
Hỏi. Is the property vacant or occupied?
Đáp. Vacant

Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.