This is an unaffiliated request

(pothole) 2nd Street Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2215

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

544 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

so big it might as well have been a manhole without a cover


1 Bình luận

  • Đã đóng Administrator (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.