Street Hazard Đã lưu trữ

1510 Goliad St Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2224029

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Street Hazard

Đã xem:

70 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

108254

Mô tả

New construction debris is not properly disposed of.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Debris in Street - Street Hazard.

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.