This is an unaffiliated request

(pothole) huge sink hole Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2238

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

795 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

there is a huge sink hole here where all my tax dollars are going


1 Bình luận

  • Đã đóng Jane Kinsella (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.