Pothole Đã lưu trữ

89 Rosedale Road Princeton, New Jersey Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1110

ID Vấn đề:

2247669

Category:

Pothole-County or State Roadway

Đã xem:

1308 lần

Vùng lân cận:

Princeton

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

2256924

Mô tả

Pothole after turning from Elm onto Rosedale. Even larger pothole on other side of road between that address and Elm Road.

cũng đã hỏi...
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. fairly large

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.