Codes Compliance Đã lưu trữ

219 46th Avenue North Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1245

ID Vấn đề:

2260305

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

194 lần

Vùng lân cận:

St. Petersburg

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

While walking my dog in the alley past this vacant (abandoned?) property, I heard a commotion in the back yard. Going back there I didn't see any people but the back glass doors of the house were swung wide open. Easy access for vagrants in the woods there.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Vacant/Boarded/Open structures

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.