This is an unaffiliated request

(pothole) Bridge street at Merrimack Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2279

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

734 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, signs, traffic, bridge, crosswalk

Mô tả

A perennial favorite! Poor street design makes for pothole dangerously close to pedestrian crossing at curb. All passenger side tires must hit it due to close 2 lane traffic on left side.


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.