This is an unaffiliated request

LIE eastbound exit 40e Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

22846

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1450 lần

Vùng lân cận:

Syosset

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, signs

Mô tả

coming off the exit ramp, as you loop around, left lane..significant erosion and potholes


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video