Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Abandoned Vehicle Được thừa nhận

3707 W Ainslie St Chicago, IL 60625, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2291648

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Abandoned Vehicle Complaint

Đã xem:

3127 lần

Vùng lân cận:

Albany Park

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-01461681

Mô tả

This car sat in its previous parking spot for three months. It had to be jumped in order to be moved days before being towed. It has sat in the same parking spot since for the last month.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Vehicle Make/Model
Đáp. Honda
Hỏi. How many days has the vehicle been parked?
Đáp. Hatchback 2 Door
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 7736801461
Hỏi. Vehicle Color
Đáp. Red
Hỏi. Vehicle License Plate Number
Đáp. A983670
Hỏi. How many days has the vehicle been parked?
Đáp. 30
Hỏi. Vehicle Body Style
Đáp. Hatchback 2 Door

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video