This is an unaffiliated request

(pothole) hood hunter Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2311

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1377 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

big hole on the right side of the street if your heading to Harvard st


2 Bình luận

  • the miz (Khách)

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.