This is an unaffiliated request

Potholes Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

23131

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

464 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

The entire strip of Meetinghouse road between Huntington Pike and Rt 611 are filled with numerous potholes and the potholes that were filled were not done so with care. The entire strip is a nightmare to drive.


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.