This is an unaffiliated request

(pothole) Bad pothole at bottom of hill Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2329

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1169 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


3 Bình luận

  • BB (Quản trị viên)

  • Đã đóng City Staff (Người dùng đã đăng ký)

  • BB (Quản trị viên)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.