This is an unaffiliated request

(pothole) Instant Flat Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2334

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1384 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

A hole big enough to bury a large dog.


1 Bình luận

  • Đã đóng Public Works - JS (Admin) (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.