This is an unaffiliated request

(pothole) Huge, giant pothole Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2350

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

756 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

This one is huge! It will swallow your entire car!


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.