Tree Issue Đã lưu trữ

19303 Appoline Street Detroit, MI Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2357833

Danh mục:

Tree Issue

Đã xem:

2514 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Remove stump

cũng đã hỏi...
Hỏi. If exact address is unknown, please provide the nearest address to the problem.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the nature of the problem?
Đáp. Stump Removal Needed
Hỏi. Is access to a sidewalk, street, driveway or property blocked?
Đáp. No
Hỏi. Where is the tree located?
Đáp. Berm (area between sidewalk and street)

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.