Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Tree Issue Được thừa nhận

19331 Albany Street Detroit, MI Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2382354

Submitted To:

City of Detroit

Danh mục:

Detroit Land Bank Referral

Đã xem:

4450 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. If exact address is unknown, please provide the nearest address to the problem.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the nature of the problem?
Đáp. Limb Hanging
Hỏi. Is access to a sidewalk, street, driveway or property blocked?
Đáp. No
Hỏi. Where is the tree located?
Đáp. Yard

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video