Alley Cleaning Đã lưu trữ

50 Bates St Nw Washington, DC 20001, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2385132

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Alley Cleaning

Đã xem:

181 lần

Vùng lân cận:

Shaw

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-00452327

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Please clean alley of trash and debris


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.