This is an unaffiliated request

(pothole) Pot hole Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2390

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

941 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, trash

Mô tả

There has to be like 15 pot holes on entering Jamaica Plain from Mattapan on 203. The right hand lane is littered with them. Most people don't even drive in the right lane, they stay in the left. Everyone is swerving and I feel like I am driving in the game Pole Position!


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.