This is an unaffiliated request

(pothole) Arlington St. near Stop and Shop N. Quincy Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2407

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1832 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

LOTS of potholes on this little side st. off of Squantum


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video