This is an unaffiliated request

(pothole) Newport Ave. Ext. near State St. - Southbound Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2408

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1188 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Going towards Stop and Shop under Squantum St.......very large pothole in right lane.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video