Crossing Sign Needed Đã lưu trữ

1400 Lubbock St Houston, Texas Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2429625

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Traffic Signs

Đã xem:

127 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

121104

Đã gắn thẻ:

signs, crosswalk

Mô tả

Several pedestrians use this crosswalk daily.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Sign Needed - Traffic Signs.
Hỏi. Why is this a concern?
Đáp. Motorists should be forewarned to check for pedestrians.
Hỏi. What type of sign missing/damaged?
Đáp. Other Trafic Sign
Hỏi. What direction were you traveling?
Đáp. All

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.