Graffiti Removal Đã lưu trữ

3101 W Wabansia Ave Chicago, IL 60647, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2155

ID Vấn đề:

2438226

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

248 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 26

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-02865221

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Gang graffiti

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Side
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Brick - Unpainted
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. 3128961224

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.