Street Signs Đã lưu trữ

Lynnbrook Ave & Montclair Ave Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2438802

Submitted To:

City of Taunton

Danh mục:

Street Signs

Đã xem:

670 lần

Vùng lân cận:

Taunton

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Lynnbrook Ave & Montclair Ave direction of signs are switched. Kids must have turned sign

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of street sign is it?
Đáp. STREET
Hỏi. Is the street sign...?
Đáp. Vandalized

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.