Missed Trash Pickup Đã lưu trữ

711 Slate Ave Nw Albuquerque, NM 87102, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2443745

Danh mục:

Missed Trash Pickup

Đã xem:

374 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14882565

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Did we miss your residential or recycling pickup?
Đáp. Residential
Hỏi. What day is your Trash Pickup Day
Đáp. Thursday

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.