Illegal Dumping / Illegal Dump Sites Đã lưu trữ

17333 Mansfield Street Detroit, MI Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2446626

Danh mục:

Illegal Dump Sites

Đã xem:

1990 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

YARD WASTE DUMP IN THIS BACK YARD FROM THE ADDRESS OF 17325 MANSFIELD.
THE OWNER OF 17333 MANSFIELD (NICOLE TREWERN 313-334-8669) IS REPORTING...

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the dumping occurring on private property?
Đáp. Yes
Hỏi. Is this a vacant structure or vacant lot?
Đáp. Yes
Hỏi. What type of materials have been dumped?
Đáp. YARD WASTE
Hỏi. Where is the debris located on the property?
Đáp. Rear yard

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.